Nội Quy lớp học TodayClass

Học viên cần đọc kỹ Nội quy trước khi đăng ký học để tránh những vướng mắc trong quá trình theo học tại Trung Tâm Anh Ngữ trực tuyến Todayclass

Học viên cần đọc kỹ Nội quy trước khi đăng ký học để tránh những vướng mắc trong quá trình theo học tại Trung Tâm Anh Ngữ trực tuyến Todayclass.

Để đảm bảo chất lượng dạy và học , học viên cần xác định khi đã đăng ký khóa học , là học viên đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ các nội dung trong Nội quy, cụ thể như sau :

1. Vào lớp học đúng giờ:

Học viên phải kết nối skype sớm hơn 3 phút trước giờ học để kiểm tra kết nối (tham khảo tài liệu tóm tắt hướng dẫn sử dụng skype dành cho học viên Todayclass tại www.todayclass.edu.vn ).

Nếu bạn vào lớp học muộn hơn 15 phút, giáo viên sẽ hủy lớp học và bạn sẽ mất buổi học đó, cùng với quy định không được học bù vì bất cứ lý do nào.

Trong trường hợp bạn vào muộn ít hơn 15 phút, buổi học vẫn diễn ra bình thường nhưng bạn sẽ mất đi khoảng thời gian bạn vào lớp học muộn.

2. Làm bài tập về nhà đầy đủ:

Để đảm bảo chất lượng dạy & học cũng như kết quả đầu ra tốt nhất, bạn cần :

· Làm bài tập về nhà đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên .

· Xem lại bài đã học để nâng cao hiệu quả, ghi nhớ từ vựng và các nội dung đã học tốt hơn.

3. Nghỉ học và học bù:

Học viên được nghỉ tối đa là 15% trên tổng số buổi trong khóa học và được sắp xếp học bù vào buổi tiếp theo khi đáp ứng đẩy đủ các điều kiện sau:

· Học viên phải thông báo nghỉ ÍT NHẤT 2h trước khi lớp học bắt đầu và

· Học viên phải thông báo cho cả TRUNG TÂM và GIÁO VIÊN . qua các kênh sau:

o Group skype của lớp học cho Giáo viên và

o SMS hoặc gọi điện cho Trung tâm theo số sau : 08.55851137

Học viên không thông báo đầy đủ cho cả Trung tâm và Giáo viên theo đúng quy định trên , Trung tâm sẽ áp dụng chính sách như sau:

· Học viên báo nghỉ ÍT HƠN 2h trước khi lớp học bắt đầu và/hoặc không thông báo đầy đủ đến các kênh theo quy định: lớp học bị hủy và học viên được sắp xếp học bù 1/2 tiết học (* ) vào thời gian thích hợp do Trung tâm thông báo .

· Học viên báo nghỉ sau khi lớp học bắt đầu: lớp học bị hủy và học viên không được sắp xếp học bù.

Các buổi học viên nghỉ quá 15% trên tổng buổi học sẽ không được học bù và sẽ mất các buổi học đó.

4. Sự cố kỹ thuật :

Trong trường hợp bất khả kháng do sự cố kỹ thuật như : mất điện, sự cố đường truyền Internet, thiết bị liên quan bị hư hỏng ,… dẫn đến học viên hoặc giáo viên không thể kết nối lớp học, học viên cần báo ngay lập tức cho Trung tâm qua điện thoại theo số 08.55851137. Nếu sự cố không thể khắc phục được trong vòng từ 5- 10 phút sau khi bắt đầu lớp học, Giáo viên sẽ dừng lớp học (không tính phí buổi học) và Trung tâm sẽ sắp xếp để học viên học bù buổi tiếp theo.

Nếu sự cố xảy ra sau khi lớp học đã bắt đầu , tổng thời gian mất kết nối từ 10 đến 25 phút , Trung tâm sẽ sắp xếp lớp học bù với thời lượng là ½ tiết học (*); tổng thời gian mất kết nối trên 25 phút lớp học sẽ được hủy, và học viên sẽ được sắp xếp học bù trọn lớp.

5. Đổi giáo viên, giáo trình và lịch học:

a. Đổi Giáo viên:

Học viên có quyền đổi giáo viên vì một trong các lý do sau :

- Cách dạy của giáo viên chưa phù hợp yêu cầu của lớp học.

- Thái độ dạy học thiếu nhiệt tình hoặc không nghiêm túc.

Thời gian đề nghị đổi: Sau 3 buổi học đầu tiên và được đổi tối đa 1 lần. Số buổi học còn lại vẫn được giữ nguyên.

b. Đổi lịch học :

Học viên có quyền đề nghị thay đổi thời gian học với Trung tâm với số buổi học trong tuần tương đương. Trong trường hợp thời gian giảng dạy của giáo viên phù hợp, Trung tâm sẽ tiến hành thay đổi hoặc sẽ thay đổi giáo viên khác cho học viên.

Học viên được quyền thay đổi lịch học tối đa 1 lần trong một khóa học.

c. Đổi giáo trình :

Học viên có quyền đề nghị thay đổi giáo trình hoặc lộ trình học . Trung tâm sẽ trao đổi với giáo viên và bộ phận chuyên môn hỗ trợ học viên lựa chọn và thay đổi giáo trình và lộ trình phù hợp.

6. Văn hóa lớp học :

Học viên cần đảm bảo thực hiện các yêu cầu sau để tạo một môi trường học tập thân thiện , lành mạnh, ổn định và hiệu quả :

- Trang phục phù hợp với văn hóa lớp học

- Tác phong học tập nghiêm túc

- Thái độ ứng xử lịch sự, tôn trọng Giáo viên.

Học viên không hài lòng trước bất kỳ vấn đề gì liên quan đến khóa học vui lòng thông báo cho Trung tâm, học viên không tự ý giải quyết hoặc bày tỏ thái độ trực tiếp với Giáo viên .

7. Ghi âm lớp học :

Để đảm bảo chất lượng lớp học và giúp học viên có điều kiện ôn bài hoặc xem lại buổi học, Giáo viên sẽ tự động ghi âm các buổi học. Các file ghi âm sẽ tự động xóa sau 30 ngày .

Trường hợp học viên có nhu cầu không ghi âm lớp học, vui lòng thông báo cho Trung tâm. Tuy nhiên với mỗi khóa học , Trung tâm sẽ ghi âm bắt buộc 2 buổi để đánh giá chất lượng lớp học và sự tiến bộ của học viên, thời gian ghi âm cụ thể sẽ được gửi đến học viên trước khi lớp học băt đầu.

8. Bảo lưu khóa học & Chuyển nhượng khóa học:

a. Bảo lưu khóa học:

Nếu vì một lý do cá nhân nào đó mà bạn không thể hoàn thành khóa học (như đi công tác,bị ốm cần điều trị dài ngày...) bạn được phép bảo lưu khóa học tại TodayClass.

- Học viên phải thông báo cho Trung tâm và Giáo viên trước khi nghỉ ít nhất 24h.

- Học viên chỉ được bảo lưu một lần duy nhất cho mỗi khóa học

- Thời gian bảo lưu tối đa là 45 ngày.

- Hết thời gian bảo lưu nếu học viên vẫn không tiếp tục đi học lại sau 15 ngày, khóa học sẽ bị hủy, học phí sẽ không được hoàn lại.

b. Chuyển nhượng khóa học:

Học viên có quyền được 1 lần chuyển nhượng thời gian còn lại của khóa học.

Thời gian học với người được chuyển nhượng có thể bắt đầu ngay khi có sự đồng ý của Trung Tâm. Người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người khác.

9. Đóng học phí :

- Khóa học chỉ được mở sau khi học viên đóng đủ học phí .

- Thời hạn đóng học phí: chậm nhất 24 h trước khi khóa học khai giảng.

10. Kỷ luật :

Học viên vi phạm một trong các quy định trên, tùy theo mức độ , Trung Tâm và Giáo viên có thể nhắc nhở hoặc yêu cầu học viên ngừng buổi học , hoặc nghiêm trọng hơn, Trung Tâm có quyền yêu cầu học viên thôi học mà không cần hoàn trả lại học phí.

Ghi chú: * Thời lượng thông thường của 1 buổi học tại Todayclass là 1 tiết học (tương đương 45 phút ).


Chúc quý học viên có những trải nghiệm tốt đẹp và đạt được kết quả học tập tốt nhất khi theo học tại Todayclass.

TodayClass

Apr 21, 2020