Thông báo lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (2021)

Thông báo lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (2021)

Dear Our Value Students and Teachers !

Pursuant to the regulations of Vietnamese Labor Law, Todayclass is pleased to announce our schedule of Reunification Day and International Labor Day holiday as follow:

Our classes will be closed from April 30th 2021 to May 01st 2021. We will start working again on May 2nd 2021.

Should you have any extra absence, please contact us and your Teacher via class room or our Hotline 08.55.85.11.37 before your class schedule 2 hours at least.

We wish you a joyful holiday!

Sincerely !


Kính gửi Quý Học viên và Quý Giáo viên !

Trung Tâm Anh ngữ Todayclass xin thông báo lịch nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 2021 như sau :

Tất cả các lớp học sẽ nghỉ từ 30/04/2021 đến hết ngày 01/05/ 2021. Và học lại bình thường từ ngày 02/05/2021.

Nếu Quý Anh , Chị có nhu cầu nghỉ thêm, vui lòng thông báo cho Trung Tâm và Giáo viên qua lớp học hoặc gọi đến số Hotline 0855851137 trước khi lớp học bắt đầu tối thiểu 2 giờ .

Kính chúc Quý Học viên và Quý Giáo viên một kỳ nghỉ vui vẻ!

Trân trọng,

TodayClass

Apr 22, 2021