Thông báo lịch nghỉ lễ Tết 2020

Thông báo lịch nghỉ lễ Tết 2020

Dear Our Value Students and Teachers !

Our classes will be closed from 20/01/2020 to 06/02/2020. We will start working again on 07/02/2020.

Should you have any extra absence, please contact us and your Teacher via class room or our Hotline 08.55.85.11.37 before your class schedule 2 hours at least.

We wish you a joyful holiday!

Sincerely !


Kính gửi Quý Học viên và Quý Giáo viên !

Tất cả các lớp học sẽ nghỉ từ 20/01/2020 đến 06/02/2020. Và học lại bình thường từ ngày 07/02/2020.

Nếu Quý Anh , Chị có nhu cầu nghỉ thêm, vui lòng thông báo cho Trung Tâm và Giáo viên qua lớp học hoặc gọi đến số Hotline 08.55.85.11.37 trước khi lớp học bắt đầu tối thiểu 2 giờ .

Kính chúc Quý Học viên và Quý Giáo viên một kỳ nghỉ vui vẻ!

Trân trọng,

TodayClass

Jan 21, 2020